DAVET


Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ailesinin Değerli Üyeleri,

İstanbul Avrupa Yakası Bölgesi’nin 2. Bölge Toplantısı “İmplant Mastopeksi” yi 21 Şubat 2020, Cuma günü Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştireceğiz. Bölge toplantımızın konusunu geçtiğimiz yıl içerisinde gelen talepler içerisinden seçtik. Hemen hemen tüm plastik cerrahların yaptığı ameliyatlardan biri implant mastopeksi. Hem bu cerrahinin doğası gereği, hem de implant teknolojisi açısından üzerinde tartışılacak çok sayıda başlığı bölge toplantımızda ele alacağız.

İmplant mastopekside planlama, pedikül seçimi, kompozit/ hibrid yaklaşımın uygulanması ile ilgili video sunumları; implant mastopeksi olgularında sıkça karşılaşılan ve implantlara veya cerrahiye ait problemlere yaklaşım; randomize kontrollü çalışmalar üzerinden implant teknolojisine geçmişten geleceğe bakış, BIA- ALCL’de son durum ve onkolojik açıdan implant konan hastanın takibi oturum konuşma başlıklarından bazıları..

Bu toplantının interaktif kısmını oluşturan ve olgular üzerinden tartışılacak panellerde ise; mastopeksi augmentasyonda ptoz evrelerine göre planlama, meme asimetrisi ve konjenital deformitelerde implant ve teknik seçimi, revizyon/ komplike olguların yönetimi gibi konular detaya inilerek, tek tek farklı olgular sunularak, panelist ve katılımcılarla beraber tartışılarak ele alınacak. İnteraktif olması planlanan İstanbul Avrupa Yakası 2. Bölge Toplantımız - “İmplant Mastopeksi” de tüm plastik cerrahları aramızda görmekten mutluluk duyacağız..

Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden
Bölge Temsilcisi
Dr. Şükrü Yazar
Bilimsel İşler Sorumlusu
Dr. Sühan Ayhan
TPRECD Başkanı
Geçmiş Etkinlikler